سبد خرید
  9 دوره آموزشی

در همه زمینه ها

204 دانش پژوه

در همه زمینه ها

خدمات آموزشی

تدوین و پیشنهاد رئوس سیاست‌ها، برنامه‌ها و شاخص‌های آموزشی سالانه و مدیریت‌های استانی براساس تکالیف برنامه، سیاست‌های کلان دولت، دیدگاه‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور به معاونت آموزشی

خدمات پژوهشی

تبيين چشم اندازها, چالش ها و اولويت هاي پژوهشي براي تدوين برنامه هاي توسعه سرمايه انسانی، فرهنگی، اقتصادي، اجتماعي و فناوری كشور

خدمات الکترونیکی

در راستای تکمیل ویترین آموزشی و در جهت ایجاد تنوع سبد آموزشی کارکنان و مدیران ، سامانه جامع خدمات الکترونیکی طراحی و مستقر شده است

آخرین دوره ها

مدیریت اسلامی با موضوع شمیم عد...

نحوه برگزاری دوره : آفلاین
دسته : مدیران برگزار کننده سازمان برنامه و بودجه اردبیل

آزمون آنلاین

1 نفر 10 جلسه

توجیهی بدو خدمت

نحوه برگزاری دوره : حضوری
دسته : عمومی پرسنل برگزار کننده سازمان برنامه و بودجه اردبیل
0 نفر 15 جلسه

قانون مالیات برارزش افزوده

نحوه برگزاری دوره : حضوری
دسته : شغلی برگزار کننده سازمان برنامه و بودجه اردبیل

تاریخ آزمون دوره 14022/3/08 روز دوشنبه ساعت 13/30

0 نفر 3 جلسه

نظام تصمیم گیری در امور اداری

نحوه برگزاری دوره : حضوری
دسته : شغلی برگزار کننده سازمان برنامه و بودجه اردبیل

اجرای دوره حضوری می باشد تاریخ آزمون دوره 1402/3/3 روز چهارشنبه ساعت 13/30

0 نفر 2 جلسه

رفتارسازمانی مبتنی برآموزه های...

نحوه برگزاری دوره : حضوری
دسته : مدیران برگزار کننده سازمان برنامه و بودجه اردبیل

دوره حضوری

آشنایی با روش ها و فنون کاربا ...

نحوه برگزاری دوره : آنلاین
دسته : عمومی پرسنل برگزار کننده سازمان برنامه و بودجه اردبیل

" شروع دوره روز دوشنبه مورخ 1402/2/25 " "شرکت در دوره دارای هزینه می باشد"

دوره مدیریت سبز

نحوه برگزاری دوره : آنلاین
دسته : عمومی پرسنل برگزار کننده سازمان برنامه و بودجه اردبیل

توجه "هزینه شرکت در این دوره 93600 تومان می باشد." شنبه 1402/02/23 دوشنبه 1402/02/25

91 نفر 2 جلسه

حقوق بیمه 1

نحوه برگزاری دوره : حضوری
دسته : شغلی برگزار کننده سازمان برنامه و بودجه اردبیل

هزینه دوره مبلغ 156000 تومان می باشد شروع دوره از روز چهارشنبه 1402/2/27 لغایت روز پنج شنبه 1402/2/28

2 نفر 2 جلسه

دوره های پر فروش

دوره مدیریت سبز

نحوه برگزاری دوره : آنلاین
دسته : عمومی پرسنل برگزار کننده سازمان آموزش مدیریت

توجه "هزینه شرکت در این دوره 93600 تومان می باشد." شنبه 1402/02/23 دوشنبه 1402/02/25

91 نفر 2 جلسه

حقوق بیمه 1

نحوه برگزاری دوره : حضوری
دسته : شغلی برگزار کننده سازمان آموزش مدیریت

هزینه دوره مبلغ 156000 تومان می باشد شروع دوره از روز چهارشنبه 1402/2/27 لغایت روز پنج شنبه 1402/2/28

2 نفر 2 جلسه

مدیریت اسلامی با موضوع شمیم عد...

نحوه برگزاری دوره : آفلاین
دسته : مدیران برگزار کننده سازمان آموزش مدیریت

آزمون آنلاین

1 نفر 10 جلسه

لینک های مرتبط

آخرین های وبلاگ