سبد خرید
  14 دوره آموزشی

در همه زمینه ها

896 دانش پژوه

در همه زمینه ها

خدمات آموزشی

تدوین و پیشنهاد رئوس سیاست‌ها، برنامه‌ها و شاخص‌های آموزشی سالانه و مدیریت‌های استانی براساس تکالیف برنامه، سیاست‌های کلان دولت، دیدگاه‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور به معاونت آموزشی

خدمات پژوهشی

تبيين چشم اندازها, چالش ها و اولويت هاي پژوهشي براي تدوين برنامه هاي توسعه سرمايه انسانی، فرهنگی، اقتصادي، اجتماعي و فناوری كشور

خدمات الکترونیکی

در راستای تکمیل ویترین آموزشی و در جهت ایجاد تنوع سبد آموزشی کارکنان و مدیران ، سامانه جامع خدمات الکترونیکی طراحی و مستقر شده است

آخرین دوره ها

شناخت نظام اداری ایران

نحوه برگزاری دوره : آنلاین
دسته : مدیران برگزار کننده سازمان برنامه و بودجه اردبیل

دوره های تربیت مدرسان

0 نفر 1 جلسه

آشنایی با نظام آموزش کارکنان د...

نحوه برگزاری دوره : آنلاین
دسته : مدیران برگزار کننده سازمان برنامه و بودجه اردبیل

دوره های تربیت مدرسان

0 نفر 1 جلسه

آزمون دوره مدیریت اسلامی با مو...

نحوه برگزاری دوره : آنلاین
دسته : مدیران برگزار کننده سازمان برنامه و بودجه اردبیل
0 نفر 1 جلسه

تکنیک ها وفنون بهبود سیستم ها ...

نحوه برگزاری دوره : آنلاین
دسته : مدیران برگزار کننده سازمان برنامه و بودجه اردبیل

دوره های مدیران

64 نفر 2 جلسه

دوره پدافند غیر عامل

نحوه برگزاری دوره : آنلاین
دسته : عمومی پرسنل برگزار کننده سازمان برنامه و بودجه اردبیل
88 نفر 2 جلسه

تعارض منافع در بخش دولتی

نحوه برگزاری دوره : آنلاین
دسته : عمومی پرسنل برگزار کننده سازمان برنامه و بودجه اردبیل
110 نفر 2 جلسه

آزمون دوره فرآیند و فنون تصمیم...

نحوه برگزاری دوره : آنلاین
دسته : مدیران برگزار کننده سازمان برنامه و بودجه اردبیل
125 نفر 1 جلسه

تربیت مدرسان

نحوه برگزاری دوره : آنلاین
دسته : مدیران برگزار کننده سازمان برنامه و بودجه اردبیل
33 نفر 8 جلسه

دوره های پر فروش

شبکه های اجتماعی , سواد رسانه ...

نحوه برگزاری دوره : آنلاین
دسته : عمومی پرسنل برگزار کننده سازمان آموزش مدیریت
164 نفر 2 جلسه

آزمون دوره فرآیند و فنون تصمیم...

نحوه برگزاری دوره : آنلاین
دسته : مدیران برگزار کننده سازمان آموزش مدیریت
125 نفر 1 جلسه

آزمون دوره شناسایی واستفاده از...

نحوه برگزاری دوره : آنلاین
دسته : عمومی پرسنل برگزار کننده سازمان آموزش مدیریت
122 نفر 1 جلسه

تعارض منافع در بخش دولتی

نحوه برگزاری دوره : آنلاین
دسته : عمومی پرسنل برگزار کننده سازمان آموزش مدیریت
110 نفر 2 جلسه

دوره پدافند غیر عامل

نحوه برگزاری دوره : آنلاین
دسته : عمومی پرسنل برگزار کننده سازمان آموزش مدیریت
88 نفر 2 جلسه

تکنیک ها وفنون بهبود سیستم ها ...

نحوه برگزاری دوره : آنلاین
دسته : مدیران برگزار کننده سازمان آموزش مدیریت

دوره های مدیران

64 نفر 2 جلسه

تربیت مدرسان

نحوه برگزاری دوره : آنلاین
دسته : مدیران برگزار کننده سازمان آموزش مدیریت
33 نفر 8 جلسه

اصول مدیریت و سرپرستی

نحوه برگزاری دوره : آنلاین
دسته : مدیران برگزار کننده سازمان آموزش مدیریت
105 نفر 2 جلسه

لینک های مرتبط

آخرین های وبلاگ